Tại sao dân IT lại đặc biệt cần viết Blog

Vốn đã quen thuộc với mác "dân công nghệ tẻ nhạt và khô khan", chữ viết có lẽ là điểm yếu lớn nhất của các kỹ sư công nghệ. Ngay ...
Read More

OKR for the personal growth

In order to promote the growth of our members, we started OKR. In this blog, I'd like to introduce the actual operation.
Read More