DEVELOPER hiểu biết cơ bản cần thiết về thiết kế :D

Có lẽ sau cái title ở trên, các bạn đang nghĩ, 1 dev là người viết những dòng code, chứ k phải người ngồi vẽ vẽ photoshop hàng giờ. Nhưng dù...
Read More

Hiệu ứng bánh răng chỉ với Css3, tại sao không :)

Chúng ta đã quá quen với các hiệu ứng được thực hiện bằng javascript, từ những hiệu ứng chuyển động phức tạp như popup, hình ảnh bay vào hoặ...
Read More

The CSS selectors you need to memorize

In this blog, I recommend the most used CSS selectors, which is  used to define styles for your web pages, including the design, layout an...
Read More

Team khởi nghiệp - Bí quyết để Startup phát triển

Việc tuyển được một team khởi nghiệp hoàn hảo sẽ giúp cho một công ty Startup phát triển vững mạnh hơn. Bước vào một môi trường Startup với...
Read More