Thực tập sinh tại Scuti - Bạn sẽ được gì?

Hiện tại rất ít các Công ty mới Start-up dám nhận thực tập sinh về để đào tạo. Vì sao? Bởi vì nguồn lực của họ còn đang rất yếu cũng ...
Read More