Thực tập sinh tại Scuti - Bạn sẽ được gì?

Hiện tại rất ít các Công ty mới Start-up dám nhận thực tập sinh về để đào tạo. Vì sao? Bởi vì nguồn lực của họ còn đang rất yếu cũng ...
Read More

AWS bài 2: Ec2, bước đầu tới yêu thương

Ở bài trước, các bạn đã đăng ký thành công, hãy nhớ bước kích hoạt tài khoản, chỉ cần thẻ bạn có tiền thì nó sẽ kích hoạt thành công, bạn kh...
Read More